Välj en sida

Ett nytt sätt att agera, leda och organisera oss i digitaliseringens tidsålder.

Förändringsledare Stefan Ekwall

Vi befinner oss mitt i en av de största transformationerna i mänsklighetens historia, när vi nu lämnar industrisamhället och kliver in i det digitala nätverkssamhälle. Många pratar om den teknologiska utvecklingen och vad som sker inom artificiell intelligens, automatisering, digitalisering och globalisering. Men få pratar om vad som händer på djupet med människan, organisationen och samhället.

Vi står inför ett större skifte i synen på oss själva och världen än när vi slängde ut kungen, kyrkan och adeln till förmån för demokratin, vetenskapen och liberalismen. Få vet hur morgondagens samhälle kommer att se ut. Men vi kan med säkerhet säga att det redan är här, och det är radikalt annorlunda mot gårdagens samhälle.

All yttre förändring börjar inifrån. För att navigera i den nya världen behövs ett helt nytt sätt förhållningssätt som grundar sig på aktuell forskning om hur människan, hjärnan och system fungerar. När vi inser att vi är mer sammankopplade än någonsin, mer emotionellt styrda än vi trodde, att förändring är den enda konstanten, att världen är formbar, och att den nya globala generationen som växer upp söker ett djupare syfte — så ändrar det vårt sätt att agera, leda och organisera oss i företag och i samhället.

Förmågan till anpassning är nyckeln.

Vi är flera som tror att vägen framåt går genom öppenhet, medkänsla och mod. Att vara närvarande i ögonblicket med örat på rälsen och nyfikenhet på förändringen. Att förstå att mitt eget välmående är beroende av de omkringliggande system—människor, organisationer och samhällen—som jag är inbäddad i och att mina handlingar ytterst påverkar mig själv. Att agera handlingskraftigt med medvetenhet och integritet, öppen för lärande och utveckling trots stor osäkerhet. Som människa, som ledare, som organisation och som samhälle.

Nation Humanity är en del av Sveriges framväxande sociala entreprenörskap där bl.a. Norrsken Foundation, Ekskäret Klustret och Epicenter ingår. Mer mänsklighet är vägen framåt. Med hjälp av många års erfarenhet inom förändringsledning, konsultarbete och föreläsningar där balansen mellan forskning och upplevelse är avgörande, hjälper jag dig att frigöra mesta möjliga potential inifrån och ut.

Världen är formbar. Var med och skapa framtiden.

”TACK så mycket för din otroliga insats på Management Forum. Samtliga i mitt team har återkommit med god feedback från åhörarna och vi tyckte eventet igår var mycket lyckat.”

– Eventansvarig, Svenska handelskammaren

”Stefan har varit en strålande facilitator. Ödmjuk, öppen och förtroendeingivande.”

– Chef, Norrtälje kommun

”Han är lugn, trygg, kunnig och väl förberedd. Vi kan varmt rekommendera Stefan till andra företag.”

– Teamledare, Lavendla begravningsbyrå

”Proffsig kursledare, tydlig, lugn, kunnig. Deltagaraktivt förhållningssätt.”

– Verksamhetschef, Stockholms universitet

”Helt över förväntan, mycket mer av detta behövs i universitetsstudierna! Extremt pedagogiskt.”

– Ekonomistudent, Uppsala universitet